2013 Březen

archivolta01

Karolina Tabak: Erich Mendelsohn – tvůrce moderního obchodního domu

Přelom 19. a 20. století byl obdobím velkého rozkvětu architektury obchodních domů. Největší francouzské a německé firmy se předháněly v budování nových nákupních center, které bez nadsázky bylo možné nazvat svatostánky komerce či katedrálami obchodu. Takováto budova měla uchvacovat formou i výzdobou, měla zaujmout a udivit. Každý, kdo se v ní ocitl, byl obklopen atmosférou […]

Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Publikace je rozdělena do patnácti krátkých kapitol, pojednávajících z různých pozic o životní dráze a tvorbě tohoto německého architekta, narozeného roku 1887 ve východopruském Allensteinu, nyní polském Olštýně, a umírajícího v roce 1953 v americkém San Francisku. Složitý osud německého Žida z Východního Pruska vyjadřují i názvy jednotlivých kapitol, například Orientálec z Východního Pruska, Luisa, […]