Karolina Tabak: Erich Mendelsohn – tvůrce moderního obchodního domu / Karolina Tabak: Erich Mendelsohn – twórca nowoczesnego domu towarowego

Přelom 19. a 20. století byl obdobím velkého rozkvětu architektury obchodních domů. Největší francouzské a…

Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Publikace je rozdělena do patnácti krátkých kapitol, pojednávajících z různých pozic o životní dráze a…