2013 March

archivolta01

Karolina Tabak: Erich Mendelsohn – twórca nowoczesnego domu towarowego

Przełom XIX i XX wieku to okres wielkiego rozkwitu architektury handlowej. Największe francuskie i niemieckie firmy prześcigały się we wznoszeniu nowych domów towarowych, które w pełni zasługiwały na miano świątyń komercji czy katedr handlu. Budynek miał zachwycać formą i dekoracją, miał zaciekawiać i budzić podziw. Ktokolwiek się w nim znalazł otoczony był atmosferą luksusu. Towar […]

Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Biografia Ericha Mendelsohna, opracowana przez Itę Greenberg w formie esejów, jest podzielona na piętnaście krótkich rozdziałów opisujących z różnych punktów widzenia drogę życiową i twórczość architekta, urodzonego w 1887 roku we wschodniopruskim Allensteinie (obecny Olsztyn) i zmarłego w 1953 roku w San Francisco. Ita Heinze-Greenberg, autorka książki, historyk sztuki, a wówczas wykładowca Instytutu Historii i […]