2013 Mai

mfdnes-10-6-2009-str-c1

Výstava o Mendelsohnovi je poprvé v Česku / MF Dnes 10. 6. 2009

Ostrava (ama) – Naprostá většina Ostravanů, kteří v centru města míjí obchodní dům Homik, dříve Bachner. netuší, že stavbu navrhl světoznámý Erich Mendelsohn. Pokud chtějí poznal lépe dílo tohoto slavného německého architekta, který tvořil v řadě zemí světa, ale jehož jedinou českou stavbou je právě ostravský obchodní dům, máji nyní jedinečnou možnost. Kabinet architektury Domu […]

Komentovaná prohlídka: Martin Strakoš – Erich Mendelsohn 11. 6. 2009

Erich Mendelsohn | Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta Kabinet architektury – Dům umění, Moravská Ostrava (GVUO) Výstavou návštěvníky provede Martin Strakoš. V Ostravě je jediné realizované dílo Ericha Mendelsohna v meziválečném Československu a současně jeho poslední realizace v kontinentální Evropě. V Moravské Ostravě ve 20. letech 20. století vznikla skupina obchodních domů firem […]

foto: Antonín Dvořák

Vernisáž: Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta

21. 5. 2009 / Kabinet architektury – Dům umění, Moravská Ostrava (GVUO)   Úvodní řeč – ITA HEINZE-GREENBERG: Eröffnung der Ausstellung Erich Mendelsohn / im Dum Umeni, Ostrava, 21. Mai, 2009   Vielen herzlichen Dank für die Ehre, die Mendelsohn-Ausstellung eröffnen zu dürfen. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dies in diesem wunderbaren Kunstmuseum […]

IMG_8128

Přednáška: ITA HEINZE-GREENBERG: Stavění je blaženost

VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŽIVOTA A DÍLA ERICHA MENDELSOHNA 22. 5. 2009 / Kabinet architektury / Dům umění Ostrava Seznam Mendelsohnových děl začíná Einsteinovou věží. Nanejvýš svéraznou stavbou, při níž si člověk, ať už chce nebo nechce, klade otázku, kde tento mladý a zcela nezkušený architekt sebral tolik odvahy, aby s betonem zacházel jako s modelínou. […]

OD Bachner po bombardování

OD Bachner – 1944

Po bombardování 29. 8. 1944 byl OD Bachner poničený tlakovou vlnou. Okna a výkladce byly následně zabedněny a opraveny až po roce 1947. Další fotografie z bombardování Ostravy naleznete na jarnemec.com/old/felixneumann  

EM-MF-Dnes

Erich Mendelsohn / MF Dnes 22. 5. 2009

Výstava představuje geniálního architekta Ostrava (jal) – Výstavu věnovanou světoznámému architektovi Erichu Mendelsohnovi mohou od čtvrtku vidět návštěvníci ostravského Domu uměni. Erich Mendelsohn je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých architektů 20. století. Pravě v Ostravě se nachází v Česku jediné zrealizované dílo tohoto autora, obchodní dům Bachner. Ten je dosud jeho poslední realizací v […]