Destrukce části keramického obkladu fasády obchodního domu Bachner

Záběry ze 17. 6. 2014 dokumentují poměrně rozsáhlé destrukce části keramického obkladu fasády obchodního domu Bachner od Ericha Mendelsohna z let 1932–1933 v centru Ostravy. Dosud jednotlivá poškození fasády souvisela se staršími zásahy a s výměnou oken na přelomu 80. a 90. let, zato vnitřní chátrání domů zůstávalo okolojdoucím povětšinou utajeno. Nyní je zřejmé, že chátrání domu postoupilo do další, tentokrát i z exteriéru značně viditelné fáze.


Fotografie: Martin Strakoš (zdroj: Facebook.com)

Průčelí v úrovni prvního až pátého patra Mendelsohn obložil keramickým obkladem DURSILIT české firmy RAKO, jak to dokládají kachlíky s firemním označením na obou uličních průčelích.

Martin Strakoš: Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner in Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta, Ostrava 2009.

Záběry z 18. 6. 2014


Fotografie: Crazym (zdroj: msstavby.cz)