Erich Mendelsohn … ze života / Goethe-Institut v Praze

pozvanka01

V Goethe-Institutu v Praze probíhá výstava Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches, kterou připravil ostravský Kabinet architektury. Součástí výstavy je jedinečná možnost vidět model Obchodního domu Bachner v Moravské Ostravě.

Výstava je věnována životu a dílu architekta Ericha Mendelsohna, jehož styl se vyznačuje funkcionalitou a organickými formami. Mendelsohnovy realizace se nachází v Evropě, na Blízkém východě a v USA. Pruh archivních a současných fotografií a ilustrací lemujících stěny místností přibližuje dílo a životní epizody významného architekta dvacátého století ve stejném sledu, jak je tomu v knize Ity Heinze- Greenberg.

Slovy historika architektury a urbanismu Dr. Richarda Biegla Itě Heinze-Greenbergové se podařilo napsat knihu, která dokáže otevřít mimořádně složité a důležité téma ve vší jeho plasticitě i složitosti. S nečekanou lehkostí klade nejzávažnější otázky, aby na ně dala odpověď vlastním Mendelsohnovým životem i architekturou. Pozoruhodně plastickým způsobem otevírá barvitý svět architektury, který v čtenáři rezonuje i poté, co dočetl poslední stránku. Čtivě napsaná kniha je však zároveň vysoce odborným textem, který staví Mendelsohnovo dílo do nového a mnohdy nečekaného světla. Obsáhlý poznámkový aparát i bohatý seznam literatury jsou nejen skvělým základem pro další bádání, ale i důkazem, že text knihy je pevně zakotven v aktuálních znalostech Mendelsohnova díla a je více než důstojným výsledkem dlouhodobého autorčina bádání.

Výstava dovolí návštěvníkovi nahlédnout do Mendelsohnových osudů a připomenout si některé jeho práce, mimo jiné je zde k vidění maketa Obchodního domu Bachner, jediné architektovy realizace v českém prostoru, která od roku 1933 je nepřehlédnutelnou architektonickou ikonou Moravské Ostravy.

Během výstavy bude možné zhlédnout mezinárodními cenami ověnčený film „Mendelsohn’s Incessant Visions“ izraelského režiséra Duki Drora v originálním znění s českými titulky. Příběh filmů vychází z dopisů s mladou krásnou ženou Louisou, která se stala jeho ženou. Duki Dror vdechl život korespondenci dvou zanícených umělců, kteří si vzájemně pomáhali v rušných a pohnutých dobách.

Další informace: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs13226157v.htm

Ita Heinze-Greenbergová – studium historie umění a filozofie v Bonnu. 1984 dizertace o Erichu Mendelsohnovi. 1934–1941 stavby a projekty v Palestině. 1984–1992 asistentka ve Výzkumném středisku architektonického dědictví Technion v Izraelském technickém institutu v Haifě. 1993 přednášky na Akademii Bezalel v Jeruzalémě. 1994–1998 výuka dějin umění a architektury na Fakultě architektury a městského plánování na Technionu v Haifě. 1999 přednášky na Uměleckohistorickém institutu na univerzitě v Augsburku. 2000–2003 spisovatelka na volné noze. 2003–2006 stipendium nadace Gerdy Henkelové (výzkumná práce: Eretz Izrael jako pokusná laboratoř evropských osídlovacích koncepcí). 2004–2005 výzkumná pracovnice v Design Knowledge Systems Research Centre na TU v Delftu. 2008–2012 vědecká asistentka na katedře teorie a dějin architektury, umění a designu, TU v Mnichově. Od srpna 2012 výuka dějin umění a architektury na Institutu pro dějiny a teorii architektury na ETH v Curychu.

Comments Are Closed