Erich Mendelsohn

Curriculum Vitae mit Verzeichnis der wichtigsten Werke

512feb5d09618.imageŽivot a tvorba v datech

1887    Erich Mendelsohn se narodil 21. března v Olštýně ve východním Prusku, Oberstr. 21, jako páté ze šesti dětí modistky Emmy Esther Mendelsohnové, rozené  Jaruslawsky, a obchodníka Davida Mendelsohna.

1893–1907    V Olštýně navštěvoval základní školu a gymnázium s humanistickým zaměřením.

1907    Imatrikulace na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, obor národohospodářství.

1908–1910    Přestoupil na studium architektury na Technické vysoké škole
v Berlíně Charlottenburgu (byl imatrikulován od dubna 1908
do května 1910); vedle toho se věnoval umělecké činnosti
(olejomalbě a tiskové grafice).

1910    Přestup na Technickou vysokou školu v Mnichově; pokračoval
ve studiu architektury mj. u Theodora Fischera.
Srpen: v Královci se poprvé setkal s Luisou Maasovou (1894–1980), pozdější manželkou. Počátek více než 43 let trvající korespondence.

1911    Září/říjen: cesta EM do Itálie.
Kaple a strážný domek židovského hřbitova v Olštýně.

1912    Srpen: získal vysokoškolský diplom.

1912–1914    Pracoval jako samostatný architekt, designér nábytku, jevištní
a kostýmní výtvarník v Mnichově. Umělecky a organizačně vedl slavnosti tisku (Novinářský ples) v Německém divadle v Mnichově. Navázal přátelské kontakty s umělci ze skupiny der Blaue Reiter. Společně s nimi, s Hugo Ballem a Arnoldem Schönbergem pracoval na novém projektu Mnichovského uměleckého divadla.

1914    Listopad: E. Mendelsohn se přestěhoval do Berlína.

1915    Zaškolení na zdravotníka u Červeného kříže. Byl povolán do armády.
5. října: sňatek s Luisou Maasovou v Berlíně.

1916    4. května: narození dcery Marie Luise Esther.

1917    Bojoval na ruské frontě u Ilipanu.

1918    Byl přeložen na západní frontu, byl zraněn. Pobýval v lazaretech.
Ke konci války měl hodnost nadrotmistra. Návrat do Berlína.
7. listopadu: otevřel svůj architektonický ateliér v Berlíně – Westend (Ahornalle 25, později Ebereschenallee 29, a poté Nussbaumallee 2-4).

1919    Přednášky v salónu Molly Philippsonové v Berlíně, výstava skic,
které vznikly v zákopech. Výstava v galerii Paula Cassirera
pod názvem Architektura ze železa a betonu. Počátek přátelství
s Oskarem Beyerem.

1920    Pozvání do Holandska. Přednáší v Amsterdamu, Haagu
a Rotterdamu. Seznámil se s architekty a umělci skupiny De Stijl
a Amsterdamské školy. Navázal přátelství s Hendricem Theodorem Wijdeveldem.
Einsteinova věž v Postupimi (hrubá stavba 1921; otevření 1924)
Přestavba kancelářské budovy pojišťovny „Hausleben-Versicherung“
v centru Berlína

1921–1922    Operace oka v důsledku onemocnění rakovinou; odstranění levého oka, které je nahrazeno skleněným okem.
Novostavba továrny na klobouky Friedrich Steinberg, Herrmann
& Co v Luckenwalde
Přestavba a rozšíření budovy nakladatelství Rudolf Mosse v Berlíně
Dvojvila na Karolinger Platz v Berlíně

1923    Únor/březen: v doprovodu své ženy a H. Th. Wijdevelda vycestoval
do Palestiny na pozvání  Pinhase Rutenberga, ředitele společnosti Palestine Electric Corporation. Druhá přednášková cesta
do Holandska.
Weichmannův obchod s hedvábím v Glivicích
Přestavba textilní továrny Meyer-Kauffmann ve Wüstegiersdorfu
Vila Waltera Sternefelda v Berlíně
Nerealizované projekty pro Palestinu: elektrárna v Haifě, zahradní město Carmel v Haifě, obchodní centrum v Haifě

1924    Říjen až prosinec: cesta do USA. Mendelsohn se seznámil s Frankem Lloydem Wrightem.
Obchodní dům s kožešinami C. A. Herpich a synové v Berlíně

1925–1926    Několik cest do SSSR na pozvání (tehdejšího) Leningradského textilního trustu.
Uveřejnění knihy Amerika. Bilderbuch eines Architekten.
Továrna na pletené a punčochové zboží Krasnoje Znamja v tehdejším Leningradu
Lóže Tří patriarchů v Tylži
Přestavba obchodního domu Schocken v Norimberku
Obchodní dům Schocken ve Stuttgartu
Přestavba a rozšíření obchodního domu Cohen & Epstein
v Duisburgu

1927–1928    Architektonický ateliér se rozvíjel a stal se jedním z největších v Německu, po určitou dobu zaměstnával až 40 pracovníků.
Venkovský dům Dr. Bejacha ve Steinstückenu u Berlína
Přestavba a rozšíření Domu německé konfekce Deukon v centru Berlína
Obchodní dům Rudolf Petersdorff ve Vratislavi
Židovský hřbitov v Královci (Königsberg)
Komplex WOGA (zahrnoval kino „Universum“, obchodní třídu, hotelový dům a obytný blok) v Berlíně
Návrh nového architektonického řešení Postupimského náměstí

1929–1930    Projektování vlastního rodinného domu v Berlíně-Charlottenburgu,
Am Rupenhorn 6, nastěhování na podzim 1930.
Přednášková cesta přes Paříž do Španělska.
Přednášková cesta do Anglie. Čestné členství v londýnském Arts-Club. Seznámil se s Sergem Chermayeffem. Publikování knihy Rußland, Europa, Amerika, Ein architektonischer Querschnitt (Rusko, Evropa, Amerika, architektonický průřez)
Obchodní dům Schocken v Saské Kamenici
Správní budova Německého svazu kovodělníků v Berlíně
Návrh venkovského domu u Madridu pro vévodu z Albi

1931    Cesty na Korsiku a do Řecka. Členství v Pruské akademii umění. Účast v mezinárodní soutěži na Palác sovětů v Moskvě.
Židovské centrum mládeže v Essenu

1932    Cesty do Paříže a na Azurové pobřeží ohledně plánované spolupráce spolu s H. Th. Wijdeveldem a Amédée Ozenfantem
na vytvoření Evropské mediteránní akademie (Académie Européenne Méditérannée) a také cesta do Norska.
Říjen: přestěhování architektonické kanceláře do paláce Columbus
na Postupimském náměstí. Přednáška Tvůrčí smysl krize, přednesená na Sjezdu mezinárodního svazu pro kulturní spolupráci v Curychu.
Palác Columbus na Postupimském náměstí v centru Berlína
Obchodní dům Dobloug Garden v Oslo
Obchodní dům Bachner v Moravské Ostravě

1933    31. března: emigrace do Holandska. V průběhu letních měsíců pobýval na Azurovém pobřeží:  plánoval Mediteránní akademii. Září: přesídlení do Anglie. Založení architektonické kanceláře společně se Sergem Chermayeffem v Pantheonu na Oxford Street 173.

1934–1936    Podzim: cesta do Palestiny společně s Chaimem Weizmannem. Založení architektonické kanceláře ve větrném mlýně v jeruzalémské čtvrti Rehavia. Začal intenzívně cestovat mezi oběma architektonickými kancelářemi v Londýně a Jeruzalémě. Koncem roku 1936 ukončil partnerství s Chermayeffem.
Dům Nimmo v Chalfont St. Giles , Buckinghamshire
Pavilón De La Warr v Bexhill-on-Sea
Soukromý dům pro Chaima Weizmanna, Rehovoth u Tel Avivu
Soukromý dům a stavba knihovny pro Salmana Schockena
v Jeruzalémě
Masterplan pro Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě
Soukromý dům Dennise Cohena v Chelsea v Londýně

1937–1938    Získal britské občanství. Změna užívání jména ve tvaru Eric.
(Luise mění později užívání svého jména v písemné podobě
na Louise). Poskytoval finanční podporu a ubytování
mnoha rodinným příslušníkům, kteří utekli z Německa.
Učňovská škola Ludwig-Tietz- v Jaguru, Palestina
Fakultní nemocnice Hadassah,Mt. Scopus v Jeruzalémě
Vládní nemocnice v Haifě
Anglicko-Palestinská Banka v Jeruzalémě

1939–1940    Byl jmenován členem RIBA – Royal Institute of British Architects (Královský institut britských architektů). Zavřel londýnskou architektonickou kancelář a přesídlil do Jeruzaléma.
Budova Zemědělské fakulty Hebrejské univerzity v Rehovothu u Tel Avivu
Výzkumná laboratoř Institutu Daniela-Sieffa (později přejmenovaného na: Weizmannův Institut) v Rehovothu u Tel Avivu

1941    Uzavření jeruzalémského architektonického ateliéru a emigrace přes Basru, Karáčí, Bombaj, Kapské město a Trinidad do USA. Podnikl dvou a půl měsíční okružní cestu po USA. Byla uspořádána jeho výstava v Muzeu moderního umění (Museum of Modern Art)
v New Yorku, která byla poté představena v Chicagu a San Francisku. Stal se členem American Institute of Architects.

1942–1944    Usadil se v New Yorku. Přednášel na univerzitách v Yale, Chicagu, Detroitu a Berkeley. Přednášky byly uveřejněny v roce 1944 péčí Kalifornské univerzity v Berkeley pod titulem „Three Lectures on Architecture“.
Působil jako poradce amerického ministerstva obrany.
Získal dvouleté stipendium John Simon Guggenheim Memorial Foundation, které využil ke sbírání materiálu pro svou nedokončenou knihu A Contemporary Philosophy of Architecture. V té době žili manželé Mendelsohnovi společně s Hede Vasenovou
na Finney-Farm v Croton-on-Hudson, New York.
Různé návrhy ideálních projektů pro poválečnou společnost.

1945    Podzim: přesídlení do San Franciska a otevření vlastní architektonické kanceláře, krátkodobě společně s Johnem Ekinem Dinwiddiem
a Albertem Henrym Hillem.

1946    Získává americké státní občanství a tím i oficiální povolení pro architektonickou činnost v Kalifornii.
Synagoga a centrum židovské obce B’nai Amoona, St. Louis, Missouri (dokončeno 1950)
Synagoga a centrum židovské obce Cleveland, Ohio (dokončeno 1952)

1947    Učil na Kalifornské univerzitě, Berkeley.
Projekt Synagogy a centra židovské obce Beth-El, Baltimore, Maryland (pouze částečná realizace)

1948–1949    Nemocnice – Maimonides Hospital, San Francisco
Synagoga a centrum židovské obce Emanu-El, Grands Rapids, Michigan
Projekt památníku šesti milionům Židů zavražděných v Evropě
pro Riverside Park v New Yorku (nerealizováno).

1950–1952    Začal pracovat na své autobiografii My Life in Sketches (Můj život
ve skicách), která však zůstala ve fázi sbírání materiálu.
Projekt (nerealizován) Synagoga a centrum židovské obce Emanu-El, Dallas, Texas
Soukromý dům Leona B. Russella, San Francisko
Synagoga a centrum židovské obce Mount-Zion, St. Paul, Minnesota (dokončeno 1954)
Electronic Research and Development Plant, Palo Alto, California
Budova laboratoří pro Komisi pro atomovou energii Kalifornské univerzity, Berkeley (dokončeno 1954)

1953    Březen: přednášky na School of Architecture, na Univerzitě v Oklahomě v Normanu, na pozvání Bruce Goffa.
15. září: EM zemřel v San Francisku

1954    Vdova Louise Mendelsohnová začíná společně s Richardem Hunterem a Lottou a Hansem Schillerovými katalogizovat Mendelsohnovy skici. Spolu s Richardem Hunterem připravili
a publikovali konvolut tisků a vybraných skic.

1975    Louise Mendelsohnová prodala Mendelsohnovu pozůstalost Kunstbibliothe Berlin, Berlínským státním muzeím – nadaci Pruského kulturního dědictví.

1980    30. října: Louise Mendelsohnová umírá v San Francisku.