Stavitel, 1932, s. 193.

stavitel-1932-str108

Erich Mendelsohn: Pokoj pro hosta a ložnice ve vlastním domě (Am Rupenhorn)

Comments Are Closed