Stavitel, 1932, s. 193.

Erich Mendelsohn: Pokoj pro hosta a ložnice ve vlastním domě (Am Rupenhorn)