Martin Strakoš: Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner

Jediná stavba známého německo-židovského architekta Ericha Mendelsohna (1887-1953) v Československu, postavená v první polovině 30. let v tehdejší Moravské Ostravě, nás přivádí k otázce, jaký vztah si utvořilo české umělecké prostředí k dílu tohoto tvůrce, jaký ohlas jeho tvorba vzbuzovala u představitelů architektonického modernismu, u teoretiků a posléze u historiků architektury po druhé světové válce. […]