Karolina Tabak: Erich Mendelsohn – tvůrce moderního obchodního domu / Karolina Tabak: Erich Mendelsohn – twórca nowoczesnego domu towarowego

Přelom 19. a 20. století byl obdobím velkého rozkvětu architektury obchodních domů. Největší francouzské a…