2013 October

Ita Heinze-Greenberg

Arkadiusz Łuba: «Orientálec z Východního Pruska» – život a dílo Ericha Mendelsohna

Rozhovor Arakdiusze Łuby s Itou Henze-Greenberg o životě a díle architekta Ericha Mendelsohna přeložil z němčiny do češtiny Radovan Charvát.

popelnik-bachner

Popelník s logem OD Bachner

ucastnici-konference2

Salman Schocken – Archäologie eines deutsch-jüdischen Lebens und seines Kontextes

Počátkem října (7.–9. 10. 2013) proběhla v Saské Kamenici mezinárodní konference Salman Schocken – Archäologie eines deutsch-jüdischen Lebens und seines Kontextes. Konference se konala v nově zrekonstruované budově bývalého obchodního domu Schocken, postaveného v roce 1930 podle návrhu architekta Ericha Mendelsohna. Budova svému účelu sloužila do roku 1990 a v příštím roce zde bude otevřena […]