Stavitel, 1932, s. 193.

Erich Mendelsohn: Pokoj pro hosta a ložnice ve vlastním domě (Am Rupenhorn)

Film Stylu, Styl XI, 1931–1932, s. 206.

FILM  STYLU Erich Mendelsohn (Berlín): Obchodní dům „Sehocken“ v Kamenici. Budova tato jest považována v…

Amálie Bachnerová

Narozena 17. 11. 1871 v Michálkovicích Zakladatelem pozdějšího obchodního domu Bachner v Moravské Ostravě byl…