Adolf Behne, Kronika německého stavebního umění po válce, Stavba II, 1923, s. 97–100.