Amálie Bachnerová

Narozena 17. 11. 1871 v Michálkovicích

Zakladatelem pozdějšího obchodního domu Bachner v Moravské Ostravě byl Mořic Bachner (1871-1935), narozený ve Wilamowicích v Haliči. Společně s manželkou Amálií z rodiny Saborských, původem z Michálkovic, si roku 1908 koupili v Moravské Ostravě dům a zřídili v něm obchod s potřebami pro domácnost, s kuchyňským zbožím, sklem, porcelánem a železářstvím. V roce 1923 si nechali fi rmou Strassmann, Glogar a Korn postavit dům čp. 1666 v Zámecké ulici. Teprve roku 1927 vznikla veřejná obchodní společnost M. Bachner, Moravská Ostrava se sídlem v Zámecké ulici. Podnik se však potýkal se stísněnými poměry. Proto M. Bachner od města v druhé polovině roku 1931 zakoupil část staré školní budovy čp. 177 na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice, aby na jejím místě postavil nový obchodní dům. V červnu 1932 požádal o demolici této stavby, čemuž bylo 21. července městem vyhověno.

více zde


poslední bydliště před deportací: Praha, XII > dokumenty

transport X, č. 473 (12.02.1942 Praha -> Terezín)
transport Bv, č. 264 (15.10.1942 Terezín -> Treblinka)

Zahynula

Související dokumenty

Thumb2
Bachnerová Amálie: Šetření o pobytu

zdroj: http://www2.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1216996 (cit. 29. 1. 2015)