Dopis na hlavičkovém papíře s logem obchodního domu Bachner, 30. 1. 1948

Prosím o prodloužení stanovené lhůty k podání přiznání k mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podle zák,185/47 db.z. a n. do konce června 1948. Žádost svou odůvodňuji následovně:
Následkem zvýšeného vánočního ruchu je firma M. Bachner s bilančními pracemi hodně pozadu, byl jsem proto nucen žádati o prodloužení lhůty k podání přiznání k dani důchoaové, které je vlastně podkladem pro vyhotoveni shora uvedených přiznání. Mimo toho jmění části společníků firmy jest v pozůstalostním řízení a bylo by proto záhodno podati přiznání až po odevzdání těchto pozůstalostí.

Dr.Erich Bachner, společník firmy M. Bachner, Ostrava I., Zámecká 18.

 Prosím o prodloužení stanovené lhůty k podání přiznání k mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podle zák,185/47 db.z. a n. do konce června 1948. Žádost svou odůvodňuji následovně:
Následkem zvýšeného vánočního ruchu je firma M. Bachner s bilančními pracemi hodně pozadu, byl jsem proto nucen žádati o prodloužení lhůty k podání přiznání k dani důchoaové, které je vlastně podkladem pro vyhotoveni shora uvedených přiznání. Mimo toho jmění části společníků firmy jest v pozůstalostním řízení a bylo by proto záhodno podati přiznání až po odevzdání těchto pozůstalostí.

Dr.Erich Bachner, společník firmy M. Bachner, Ostrava I., Zámecká 18.

 Prosím o prodloužení stanovené lhůty k podání přiznání k mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podle zák,185/47 db.z. a n. do konce června 1948. Žádost svou odůvodňuji následovně:
Následkem zvýšeného vánočního ruchu je firma M. Bachner s bilančními pracemi hodně pozadu, byl jsem proto nucen žádati o prodloužení lhůty k podání přiznání k dani důchoaové, které je vlastně podkladem pro vyhotoveni shora uvedených přiznání. Mimo toho jmění části společníků firmy jest v pozůstalostním řízení a bylo by proto záhodno podati přiznání až po odevzdání těchto pozůstalostí.

Dr.Erich Bachner, společník firmy M. Bachner, Ostrava I., Zámecká 18.

 Prosím o prodloužení stanovené lhůty k podání přiznání k mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podle zák,185/47 db.z. a n. do konce června 1948. Žádost svou odůvodňuji následovně:
Následkem zvýšeného vánočního ruchu je firma M. Bachner s bilančními pracemi hodně pozadu, byl jsem proto nucen žádati o prodloužení lhůty k podání přiznání k dani důchoaové, které je vlastně podkladem pro vyhotoveni shora uvedených přiznání. Mimo toho jmění části společníků firmy jest v pozůstalostním řízení a bylo by proto záhodno podati přiznání až po odevzdání těchto pozůstalostí.

Dr.Erich Bachner, společník firmy M. Bachner, Ostrava I., Zámecká 18.

 

Napsat komentář