Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Ita Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches

Publikace je rozdělena do patnácti krátkých kapitol, pojednávajících z různých pozic o životní dráze a tvorbě tohoto německého architekta, narozeného roku 1887 ve východopruském Allensteinu, nyní polském Olštýně, a umírajícího v roce 1953 v americkém San Francisku. Složitý osud německého Žida z Východního Pruska vyjadřují i názvy jednotlivých kapitol, například Orientálec z Východního Pruska, Luisa, Skici, Einsteinova věž, „Bakchanálie“, Palác Columbus, Středomoří, Jeruzalém, Mecenáš, Amerika, „Literáti“. Závěr tvoří chronologický přehled Mendelsohnova života a seznam literatury. V textu jsou uveřejněny jeho skici, v samostatné příloze barevné skici a fotografie vybraných staveb s důrazem na Mendelsohnovy realizace v Polsku a České republice.

Autorka postupuje chronologicky, zároveň ale mění v jednotlivých kapitolách zaměření svého vyprávění, podobně, jako se měnily životní osudy architekta.

V úvodu knížky se věnuje Mendelsohnovým začátkům, rodinnému prostředí, pojednává o jeho ženě Luise, rozené Maasové, s níž měla možnost se na sklonku Luisina života setkat. Uvažuje o hlubokém vztahu manželů Mendelsohnových a roli, jakou tento vztah zaujímal v architektově tvorbě. Zabývá se genezí Mendelsohnových skic, příznačných pro dílo autora snad nejvíce ze všech světových architektů. Sleduje korespondenci, kterou posílal své ženě po celou dobu jejich společného života a komentuje peripetie odborné reflexe jeho díla. Erich Mendelsohn od mládí směřoval k umělecké tvorbě. Miloval nejen architekturu, ale také hudbu, malířství i literaturu.

Přesto se k umění dostával obtížně, neboť jeho otec předpokládal, že syn se bude věnovat obchodu. Po krátkých pokusech o zaměstnání a studium národního hospodářství přešel na techniku v Berlíně-Charlotenburgu a posléze na techniku v Mnichově, kde studoval architekturu u Theodora Fischera. Zde se zapojil do bouřlivého uměleckého života, poznal členy skupiny Der Blaue Reiter a vytvořil svá první díla. V téže době začal experimentovat s kresbou. Usiloval o to, aby vyjádřil skicou co nejlépe dynamickou podstatu zamýšlené stavby.

Tuto svou zálibu rozpracoval v zákopech první světové války. Po návratu z fronty představil své náčrtky v berlínské galerii Paula Cassirera. Jsou to jeho první zásadní příspěvky k vývoji světové architektury. Tehdy navrhl svou nejznámější stavbu – Einsteinovu věž v Postupimi u Berlína. V průběhu 20. let následovaly projekty obchodních domů, kancelářských budov a vil v Berlíně, Stuttgartu, Saské Kamenici, Vratislavi, Glivicích a dalších městech v Německu, ale i v sovětském Rusku aj. Jeho poslední stavbou na evropském kontinentu se stal obchodní dům Bachner v Moravské Ostravě z let 1932-1933.

Emigrace stála na začátku složité anabáze. E. Mendelsohn několik let působil v Londýně a zároveň v Jeruzalémě, odkud roku 1941 emigroval do Spojených států amerických. Tam zprvu obtížně hledal možnosti uplatnění. Teprve po válce se mu podařilo již jako americkému občanovi zakotvit v USA naplno: projektuje synagogy, přednáší na univerzitách, připravuje se k napsání knihy o architektuře.

Zanechané dílo představuje zásadní příspěvek k vývoji světové architektury minulého století. To dokládají i literární ohlasy jeho tvorby a zájem o Mendelsohnův život i jeho tvorbu až do současnosti.

Ita Heinze-Greenberg, autorka knížky, historička umění, v době vzniku rukopisu působící jako přednášející Institutu dějin a teorie architektury na ETH v Curychu, patří mezi přední znalkyně tvorby Ericha Mendelsohna.

Ita Heinze-Greenberg:
Erich Mendelsohn: … ze života  / Erich Mendelsohn: Biografisches

Koncepce a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Text Ita Heinze-Greenberg
Překlad z němčiny Jaroslava Burkertová a Jitka Kňourková
Překlad popisek k fotografiím z němčiny Radovan Charvát
Překlad resumé Matthew Sweney (angličtina),
Martyna Radłowska – Obrusník (polština)
Jazyková korektura Martina Dragonová, Radovan Charvát
Odborná redakce Martin Strakoš
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
ISBN 978-80-87508-06-0

Cena: 499 Kč (DPC vč. DPH)
Knihu lze objednat na adrese: spok@trojhlavydrak.com

Na vydání publikace finančně přispěly: Česko-německý fond budoucnosti Nadace české architektury a David Feltl

Die Herausgabe dieser Publikation wurde aus Mitteln des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds, der Stiftung der tschechischen Architektur gefördert, und David Feltl

Comments Are Closed