Komentovaná prohlídka: Martin Strakoš – Erich Mendelsohn 11. 6. 2009

Erich Mendelsohn | Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta

Kabinet architektury – Dům umění, Moravská Ostrava (GVUO)

Výstavou návštěvníky provede Martin Strakoš.

V Ostravě je jediné realizované dílo Ericha Mendelsohna v meziválečném Československu a současně jeho poslední realizace v kontinentální Evropě. V Moravské Ostravě ve 20. letech 20. století vznikla skupina obchodních domů firem RIX, Brouk a Babka, Textilia nebo ASO, které reflektovaly architektonické ideje modernismu. Také Mořic Bachner s manželkou Amálií, kteří provozovali obchod s domácími potřebami, chtěli soudobým způsobem vyřešit problém s nedostatkem obchodních prostor. V srpnu 1932 získali stavební povolení, aby postavili na nároží Zámecké a Puchmajerova ulice moderní obchodní dům podle návrhu E. Mendelsohna. Objekt byl dokončen koncem září 1933. Pětipatrová budova upoutávala pozornost svou architekturou, ozvláštněnou reklamními poutači. Za války byla jako židovský majetek arizována a silně poškozena. Po válce ji nakrátko řídil Erich Bachner. Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 byla znárodněna. Koncem 60. let se plánovala přestavba obchodního domu na velké nákupní centrum. Za kulturní památku byl dům poprvé navržen již roku 1971, ale stal se jí až v roce 1984. Přesto současný stav budovy není dobrý, byť dosud slouží původnímu účelu. Více o obchodním domě a nejen o něm se dozvíte na komentované prohlídce historika architektury Martina Strakoše.

Napsat komentář