Projekce filmu NEOCHVĚJNÉ VIZE ERICHA MENDELSOHNA / Goethe-Institut Praha / Film ERICH MENDELSOHN – VISIONEN FÜR DIE EWIGKEIT / Goethe-Institut Prag

Zajímají vás vizionářské architektonické návrhy Ericha Mendelsohna? Díky dokumentárnímu filmu, krátké přednášce a naší výstavě se o tomto nadčasovém architektovi můžete v úterý (30. 9. v 18 hodin) dozvědět více:
http://bit.ly/mendelsohn-film-vystava

Filmový večer zahájí Richard Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vizionářské návrhy nadčasového architekta se poté publiku představí díky cenami ověnčenému filmu Neochvějné vize Ericha Mendelsohna. Dokument izraelského režiséra Dukiho Drora, vycházející z osobní korespondence Mendelsohna a jeho ženy Luisy, vedle sebe obratně klade architektovo soukromí a profesi.

Původní Mendelsohnovy náčrtky jsou stavěny do kontrastu se současnými záběry staveb; nepřicházíme o názory jejich současných uživatelů, ani o vhled do nitra jejich tvůrce. Architektovy kresby a expresionistické návrhy pulzují energií, jeho budovy dodnes ohromují. Slavná Einsteinova věž, jedna z Mendelsohnových prvních staveb, dnes patří k nejdůležitějším příkladům moderní architektury. Jaký byl však Mendelsohnův vlastní příběh? Poznamenal jej osud židovského emigranta, prchajícího před nacismem: stavěl v Německu, Polsku a jedinkrát i v českých zemích, pracoval v Anglii, Izraeli a nakonec v USA. Vy si jeho dlouhou cestu nyní můžete projít během jediného večera.

Více informací k výstavě „Mendelsohn … Ze života“, která se koná do 22.11. v Goethe-Institutu: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs13226157v.htm
Pozvěte své přátele na výstavu přes Facebook: https://www.facebook.com/events/350613308438151/


Interessiert ihr euch für die visionären architektonischen Entwürfe von Erich Mendelsohn? Dank eines Dokumentarfilms, eines kurzen Vortrags und unserer Ausstellung könnt ihr am Dienstag (30. 9. um 18 Uhr) mehr über diesen  überzeitlichen Architekten erfahren.

http://bit.ly/mendelsohn-film-vystava

Den Filmabend eröffnet Richard Biegel, der Direktor des Instituts für Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Die visionären Entwürfe des zeitlosen Architekten stellt danach der mit Preisen ausgezeichnete Film Erich Mendelsohn – Visionen für die Ewigkeit vor.

Das Dokument des israelischen Regisseurs Duki Dror, das aus der persönlichen Korrespondenz zwischen Mendelsohn und seiner Frau Luise ausgeht, stellt geschickt das Privatleben und den Beruf des Architekten nebeneinander. Die originalen Mendelsohns Skizzen sind in Kontrast mit den heutigen Aufnahmen seiner Bauten gestellt; uns entgehen weder die Ansichten der derzeitigen Nutzer, noch die Einsicht in das Innere des Schöpfers. Mendelsohns Skizzen und expressionistische Entwürfe pulsieren mit Energie, seine Bauten erstaunen bis heute. Der berühmte Einsteinturm, einer von seinen ersten Bauten, gehört heutzutage zu den wichtigsten Beispielen der modernen Architektur. Wie entwickelte sich aber Mendelsohns persönliche Geschichte? Sein Leben zeichnete das Schicksal eines jüdischen Emigranten, der vor den Nazisten fl üchtete: Er baute in Deutschland, Polen und ein einziges Mal auch in den tschechischen Ländern, er arbeitete in England, Israel und schließlich in den USA. Sie können jetzt seine lange Reise in einem Abend durchgehen.
„Imposantes Kunstwerk… das Sie sehen müssen!“ Haaretz

„Eine Geschichte von Mut, Genie, Untreue, Triumph und Tragödie…“ St. Louis Beacon

„Ein großer Film – nicht nur für die Architekturschwärmer…“ Montreal Gazette