(Čeština) Tge [Karel Teige], Německá architektura…, Stavba II, 1923, s. 100.