Výstava o Mendelsohnovi je poprvé v Česku / MF Dnes 10. 6. 2009

Ostrava (ama) – Naprostá většina Ostravanů, kteří v centru města míjí obchodní dům Homik, dříve Bachner. netuší, že stavbu navrhl světoznámý Erich Mendelsohn.
Pokud chtějí poznal lépe dílo tohoto slavného německého architekta, který tvořil v řadě zemí světa, ale jehož jedinou českou stavbou je právě ostravský obchodní dům, máji nyní jedinečnou možnost.
Kabinet architektury Domu umění nabízí výstavu představující dílo a osobnost Ericha Mendelsohna z dílny německého Institutu pro zahraniční vztahy. Jedná se o první výstavu tohoto umělce v našich zemích a svým rozsahem zatím největší architektonickou výstavu v Ostrávě. Obsahuje 23 modelů nejvýznamnějších staveb a přes 550 skic. plánů a fotografii,“ říkají organizátoři výstavy ze sdružení SPOK.

Lidé, kteří na výstavu trvající do 5. července zamíří, spatří mimo jiné expresionismem  ovlivněnou Einsteinovou věž v Postupimi, díky níž se architekt na počátku své kariéry stal ze dne na den slavným, obchodní domy sitě J. Schocken & Stihne ve Stuttgartu, Norimberku a Saské Kamenicí, synagogy na území USA a desítky dalších objektů, mezi nimi i ostravský obchodní dům Bachner. Ten byl posledním návrhem, který architekt židovského původu realizoval v kontinentální Evropě před emigrací z nacistického Německa v březnu 1933 do Velké Británie.
Obchodní dům vystavěný na místě staré školní budovy na nároží ulic Zámecká a Puchmajerova, podle autora knihy Zrození velkoměsta Jindřicha Vybírala už nemá mnoho společného s plastickým modelováním hmoty, jež charakterizuje Mendelsohnovy počátky. Podle jednoho z organizátorů výstavy, historika architektury Martina Strakoše, je stavba ovlivněna architekturou nové věcnosti, má střídmé rysy, její síla se skrývá v jednoduchosti.
(Viz Mendelsohn… sir. C4)

Mendelsohn ve svých stavbách vystihl život velkoměsta

Ostrava – Architektonická výstava, která svým rozsahem dosud nemá v krajském městě obdoby, nyní ovládá ostravský Dům umění.
Expozice, která vznikla v německem Institutu pro zahraniční vztahy a dosud ji viděli například lidé v Berlíně, Dublinu či třeba Vratislavi, prezentuje    osob-nosí slavného německého architekta Ericha  Mendelsohna, jehož stavby jsou k videní vřadě zemí světa od Izraele po USA.  Jedinou českou stavbou Mendelsohna, a zároveň poslední realizací před od-chodem do emigrace, je ostravský obchodní dům Bachner na nároží ulic Zámecká a Puchmajerova.
Stavba, v roce 1984 prohlášená kultumí památkou, je dn dbaném stavu, v době vzniku však  patřila k nejmodernějším obchodním domům v Ostravě. „Převaha vodorovných linií v průčelích s nízký- mi pásovými okny začleňuje architekturu obchodního domu do uliční ho tahu, neboř právědy  dopravy podle Mendelsohna nejlépe vystihuje život velkoměsta,“ uvádí Jindřich Vybíral   ve Zrozeni velkoměsta.

Pořadatelé ostravské výstavy ze sdružení SPOK  ale zvou i na doprovodné akce.  Dnes od 17 hodin se bude například  promítat film Berlin, symfonie velkoměsta, zítra od 16 hodin proběh- ne komentovaná prohlídka výstavy  s historikem architektury Martinem  Strakošem, v pátek se koná přednáška filmového historika Jirouška.
Polsko, Rusko, Norsko, Velká Británie. Izrael, USA i Česko. Všude tam ize nalézt stavby navržené Erichem Mendelsohnem.
„Stěží bychom hledali architekta; jemuž se podařilo začít kariéru tak ‚bou,“ dočtou se čtenáři katalogu k aktuální ostravské výstavě představující Mendelsohnovou osobnost a tvorbu. Slavný úvod v architektově kariéře obstaral návrh unikátního technického zařízení, Einsteinovy věže v Postupimi (na smínku vlevo), který tvůrce doslova katapultoval mezi přední autory architektonické avantgardy. Me/i stavby, jež Mendelsohn navrhl před emigrací v březnu 1933, patří vily, továrny či třeba obchodní domy ve Stugarthu, obchodní dům sítě Schotken & Sóhne zachycuje horní snímek). V emigraci v Londýně Mendelsohn zažil se Sergem Chermayeffeni nový ateliér, současně udržoval ateliér v Jeruzalémě. V roce 1941 emigroval s manželkou do USA.

Napsat komentář